Navavrundavana Information

Navavrundavana-Information | Details of Navavrundavana | ನವವೃಂದಾವನ ಮಾಹಿತಿ

ನವವೃಂದಾವನ ಮಾಹಿತಿ:

ನವವೃಂದಾವನ ಎಲ್ಲ ಮಾಧ್ವರ ಒಂದು ಪರಮ ಪವಿತ್ರ ಸ್ಥಳ.
ಇಲ್ಲಿ 9 ಮಹನೀಯ ಯೆತಿಗಳ ವೃಂದಾವನಗಳಿವೆ. ಇದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ದ್ವಾಪರಯುಗದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀರಾಮ-ಹನುಮಂತ ದೇವರ ಸಮಾಗಮವಾಗಿದೆ.

ಇದೇ ಪವಿತ್ರ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಸಪ್ತರ್ಷಿಗಳು ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ನವವೃಂದಾವನ ಒಂದು ನಡುಗಡ್ಡೆಯಾಗಿದ್ದು ತುಂಗಭದ್ರಾ ನದಿಯಿಂದ ಸುತ್ತುವರೆದಿದೆ.

ನವವೃಂದಾವನದಲ್ಲಿರುವ ವೃಂದಾವನಗಳು:

1.ಶ್ರೀ ಪದ್ಮನಾಭತೀರ್ಥರು
2.ಶ್ರೀ ಕವೀಂದ್ರತೀರ್ಥರು
3.ಶ್ರೀ ವಾಗೀಶತೀರ್ಥರು
4.ಶ್ರೀ ವ್ಯಾಸರಾಜರು
5.ಶ್ರೀ ರಘುವರ್ಯತೀರ್ಥರು
6.ಶ್ರೀ ನಿವಾಸತೀರ್ಥರು
7.ಶ್ರೀ ರಾಮತೀರ್ಥರು
8.ಶ್ರೀ ಸುಧೀಂದ್ರತೀರ್ಥರು
9.ಶ್ರೀ ಗೋವಿಂದವೊಡೆಯರ್

Navavrundavana Shloka

ಪದ್ಮನಾಭಂ ಕವೀಂದ್ರಮ್ ಚ ವಾಗೀಶಮ್ ವ್ಯಾಸರಾಜಕಂ
ರಘುವರ್ಯಮ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸಂ , ರಾಮತೀರ್ಥ ತಥೈವಚ ।
ಶ್ರೀಸುಧೀಂದ್ರಮ್ ಚ ಗೋವಿಂದಂ ನವವೃಂದಾ ವನಂಭಜೇ ।

How To Reach Navavrundavana ?

Click on the Map

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *