Matching Hasya Lekhana

ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಹಾಸ್ಯ ಲೇಖನ| Matching Hasya Lekhana-By Priya Dixit

Matching Hasya Lekhana In Kannada

ಈ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂಥರಾ ಹುಚ್ಚ ರೀ ನಮಗ.

ಎಲ್ಲಾದಕ್ಕೂ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ ವಟ್ಟ.ಶೀರಿಗೆ ಬ್ಲೌಜ್ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್,ಪರಕಾರ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್,ಚಪ್ಪಲ್ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ,ಬ್ಯಾಗ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ.ಇವಂತೂ ಕಾಮನ್ ಬಿಡ್ರಿ.

ಇನ್ನ ಈಗೀಗಿನ ಟ್ರೆಂಡಂದ್ರ ಹೆಂಡ್ತೀ ಶೀರಿ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ ಗಂಡನ ಶರ್ಟ.ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಮಕ್ಕಳ ಡ್ರೆಸ್ ನೂ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್.ಎಲ್ಲಾ ಕೂಡಿ ಮತ್ತ ಕ್ಯಾಂಡಿಡ್ ಫೋಟೋ ಬ್ಯಾರೆ.

ಅಲ್ಲಾ ಅವ್ರ್ವೌರ್ ಇಚ್ಛಾ ಬಿಡ್ರೀ ಅದಕೇನಿಲ್ಲಾ.

ಇದಕೆಲ್ಲಾ ಮೂಲ ಮದ್ಲ horoscope ಮ್ಯಾಚಿಂಗ.ಅಲ್ಲಾ love marriage ದವರಗೇ ಲಾಗೂ ಬೀಳಂಗಿಲ್ಲ ಈ ಮಾತು ಮತ್ತ.ಯಾಕಂದ್ರ ಅವ್ರ ತಾವತಾವ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಬಿಟ್ಟಿರತಾರ .

Arrange marriage ದವ್ರದೂ ಭಾರೀ ಸುದ್ದಿ.ಮದ್ಲ ಕುಂಡಲಿ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಆಮೇಲ ಫೋಟೋ , ಆಮೇಲ ಎದರಾ ಬದರಾ ನೋಡೋದ.ಅದ್ರಾಗ ಮತ್ತ ಅತ್ತಿಲ್ಲದ ಮನಿ,ಮಾವಿಲ್ಲದ ಮನೀ,ಭಾವಿಲ್ಲದ ಮನಿ. ಇಷ್ಟ ಪಾರಾಗ ಬೇಕ ಮತ್ತ.

ಇಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಆದ ಮ್ಯಾಲೂ ನಾವ ನಮ್ಮ ಗಂಡಗ , ನಮ್ಮ ಗಂಡ ನಮಗ ಎಷ್ಟ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ ಅನ್ನೂದ ನಮಗss ಗೊತ್ತ….

ಗಂಡ ಎತ್ತರ ಹೆಂಡ್ತೀ ಗಿಡ್ಡ , ಗಂಡ ಥೆಳ್ಳಗ ಹೆಂಡ್ತಿ ಡುಮ್ಮ ಹೆಂಡತೀ ಭೆಳ್ಳಗ ,ಅವ್ರ ಗೋದಿ ಬಣ್ಣ ( ಮತ್ತ ಗಂಡ ಹೆಂಗಿದ್ರೂ ನಡೀತದ ಅನ್ನೋ ಮಾತ ಬ್ಯಾರೆ) ಆತ ಇವಂತೂ ದೇವ್ರ ಕೊಟ್ಟ ದೇಣಗಿ ಇದೇನ ಬದ್ಲೀ ಆಗಂಗಿಲ್ಲಾ….

ಸ್ವಭಾವರೆ ಹೆಂಗsss ಅದೂ ಬದ್ಲೀನ . ಹೆಂಡ್ತಿ ಭಾಳ ಮಾತಾಡಕಿದ್ರ ಗಂಡ ಸಿರೀಯಸ್ , ಗಂಡ ವಟವಟಾ ಇದ್ರ ಹೆಂಡ್ತಿ ಗುಮ್ಮನಗುಸಗಿ. ಗಂಡಗ ಶಿರಾ ಸೇರಿದ್ರ ಹೆಂಡ್ತೀಗ ಉಪ್ಪಿಟ್ಟ.ಗಂಡಗ ಇಡ್ಲಿವಡಾ ಆದ್ರ ಹೇಂಡ್ತಿಗೆ ಮಸಾಲಿದ್ವಾಶಿನ ಬೇಕು.

ಹೆಂಡತಿ ಜಿಪುಣನಾದ್ರ ಗಂಡ ಊರ್ ಉದಾರ.ಇನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಉದಾರ್ಯಾದ್ರ ಗಂಡ ಕೆಟ್ಟ ಕಂಜೂಸ್.

” ಯಾಕೋ ಇವತ್ತ ವಗ್ಗರಣ್ಯಾಗ ಭಾಳೊತ್ತ ಸಾಸಿವಿ ಚಟಾಪಟಾ ಅಂದ್ವಲಾ ” ಅಂತಿದ್ನಂತ ಯಾರೋ ಧಾರವಾಡದಾಗ ಹಿಂದ.

ಇಷ್ಟ ಅಲ್ಲಾ ಗಂಡಗ ಶೆಕಿ ಆಗಿ 5ನಂ ಫ್ಯಾನ್ ಬೇಕಾದ್ರ , “ನಾ ಇಲ್ಲೇ ನಡಿಗಿ ಸಾಯ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೇನಿ” ಅನ್ನೋ ಹೆಂಡ್ತಿ . ..ಹೇಂಡ್ತೀಗೆ ಹುರಪಲೇ ಹೊರಗಡ್ಡ್ಯಾಡಿ ಹೊಟೆಲ್ ಬೇಕಾದಾಗ ಗಂಡಗ ಜೊಯ್ಯಂತ ಕೂತ ಮನ್ಯಾಗಿನ ಊಟ ಬೇಕು.ಇಲ್ಲಾರ ಗಂಡ ತಿರಗಲ ತಿಪ್ಪಾ ,ಹೇಂಡ್ತಿ ಮನಿಮೂಳಿ …

ಗಂಡೇನರ ಶೀಡಕ ಶಿವರಾತ್ರಿ ಆದರ ಹೇಂಡ್ತಿ ಆಕಳಾ.‌.ಹೇಂಡ್ತೇನರ ಚಂಡಿ ಇದ್ರ ಗಂಡಾ ಹೆಂಗರಳಿನ ಪಾಪದ ಪ್ರಾಣಿ.

ಮತ್ತ ಇಷ್ಟ ಅಲ್ಲಾ…..ಹೇಂಡ್ತೀ ಫುಲ್ ಎಲ್ಲಾರ ಜೋಡಿ social ಆದ್ರ ಗಂಡಾ ಸಂಶೆಪಿಶಾಚಿ.

ಇನ್ನ ಗಂಡೇನರ ನಕ್ಕೋತ ಎಲ್ಲಾರ ಜೋಡಿ ಮಾತಾಡವ ಇದ್ರಂತೂ , ” ಏನ್ರೀ ಅಕಿ ಜೋಡಿಯೇನ ನೀವ ಅಷ್ಟೊತ್ತ ಹಲ್ಲಕಿಸಿಯೋದ ,ಅಕಿ ಗಂಡ ಅಲ್ಲೇ ಮುಂದ ಕೈ ಕಟಗೊಂಡ ನಿಂತಾನ ಅವಗ ಒಂದ ಸ್ಮೈಲು ಕೊಡಲಾರ್ದ….” ಅಂದು ಮೂಗ ತಿರವೋ ಹೇಂಡ್ತಿ ಗ್ಯಾರಂಟಿ.

ಇನ್ನ ಹೇಂಡ್ತೀಕಡೆ ಯಾರ್ದರ ಲಗ್ನ ಇಲ್ಲಾರ ಯಾರರ ಅಕಿ ಬಳಗದವ್ರು ಮನೀಗೆ ಬಂದಾಗನ ಗಂಡಗ ಆಫೀಸಿನ್ಯಾಗ ಕಂಡಾಪಟಿ ಕೆಲಸಾ ,workload ಮತ್ತ ಗಂಡನ ಕಡೆ ಮಂದಿ ಮನಿಗೆ ಬಂದ್ರ ಇಕಿಗೆ ಜಡ್ಡ ಇಲ್ಲಾರ ಮಕ್ಕಳ ಪರೀಕ್ಷಾ 

ಅಲ್ಲಾ coincidence ಇರಬಹುದು ಆದ್ರೂ ವಟ್ಟ ಮಿಸ್ ಮ್ಯಾಚ ಭಾಳ.

ಮಕ್ಕಳೇನರ ಸಾಲ್ಯಾಗ ಮಾರ್ಕಸ್ ಹೆಚಿಗಿ ತೊಗೊಂಡ್ರ , “ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ” ಅಂತ ಇಕಿ ಅಂದ್ರ , “ಆದರೂ ರಕ್ತ ನಮ್ಮ ವಂಶದ್ದಲಾ” ಅಂತ ಅವಾ , ಇನ್ನ ಅವೇನರ ಉಡಾಳಾದ್ರ ” ನನ್ನ ಹೊಟ್ಯಾಗ ಹುಟ್ಯಾವ ಅನ್ನೋದೊಂದsss ಸುಡ್ಲೀ , ಎಲ್ಲಾ ಅವ್ರಪ್ಪನ ಮನೆತನಾನ ಹೋತಾವ್ ” ಅಂತ ಹೇಂಡ್ತೀ…. ” ಎಲ್ಲಾ ” ನಿಂದು , ನಿಮ್ ಅವ್ವಾ ಅಪ್ಪನ ತಿರಕಛ್ಛಾದ್ದನ ಪ್ರಭಾವ ” ಅಂತ ಗಂಡ.

ಇನ್ನೂ ಎನೇನೊ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟೋ ಮುಗಿಲಾರದ ಸಂತಿ ಇವು..ಆದ್ರೂನು ಅವರಷ್ಟು ಹೊಂದಿಕೊಂಡ ಇವರಷ್ಟ ಹೊಂದಿಸಿಗೊಂಡ ಜೀವನಾನ ಯಶಸ್ವೀ ಮಾಡೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ಕೋತ , ಎಷ್ಟ ಝಗಳಾಡ್ಕೋತ ಇದ್ರೂ ಮನಸ್ನ್ಯಾಗ ಅಷ್ಟ ಪ್ರೀತಿ , ವಿಶ್ವಾಸದ್ಲೇ ಕೂಡಿ ಇರೋದ ಭಾರತೀಯರಾದ ನಮಗ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದಂತೂ ಸೋಳಾಣೆ ಖರೆ.

ಹಾಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ..‌.

ಪ್ರಿಯಾ ದಿಕ್ಷೀತ್

Matching Hasya Lekhana In English

Ī myāciṅg annōdu ontharā hucca rī namaga.

Ellādakkū myāciṅga vaṭṭa.Śīrige blauj myāciṅg,parakāra myāciṅg,cappal myāciṅga,byāga myāciṅga.Ivantū kāman biḍri.

Inna īgīgina ṭreṇḍandra heṇḍtī śīri myāciṅga gaṇḍana śarṭa.Om’mom’me makkaḷa ḍres nū myāciṅg.Ellā kūḍi matta kyāṇḍiḍ phōṭō byāre.

Allā avrvaur icchā biḍrī adakēnillā.

Idakellā mūla madla horoscope myāciṅga.Allā love marriage davaragē lāgū bīḷaṅgilla ī mātu matta.Yākandra avra tāvatāva myāciṅga māḍkoṇḍa biṭṭiratāra.

Arrange marriage davradū bhārī suddi.Madla kuṇḍali myāciṅg āmēla phōṭō, āmēla edarā badarā nōḍōda.Adrāga matta attillada mani,māvillada manī,bhāvillada mani. Iṣṭa pārāga bēka matta.

Iṣṭellā āda myālū nāva nam’ma gaṇḍaga, nam’ma gaṇḍa namaga eṣṭa myāciṅga annūda namaga gotta….

Gaṇḍa ettara heṇḍtī giḍḍa, gaṇḍa theḷḷaga heṇḍti ḍum’ma heṇḍatī bheḷḷaga,avra gōdi baṇṇa (matta gaṇḍa heṅgidrū naḍītada annō māta byāre) āta ivantū dēvra koṭṭa dēṇagi idēna badlī āgaṅgillā….

Svabhāvare heṅgasss adū badlīna. Heṇḍti bhāḷa mātāḍakidra gaṇḍa sirīyas, gaṇḍa vaṭavaṭā idra heṇḍti gum’managusagi. Gaṇḍaga śirā sēridra heṇḍtīga uppiṭṭa.Gaṇḍaga iḍlivaḍā ādra hēṇḍtige masālidvāśina bēku.

Heṇḍati jipuṇanādra gaṇḍa ūr udāra.Inna heṇḍati udāryādra gaṇḍa keṭṭa kan̄jūs.

” Yākō ivatta vaggaraṇyāga bhāḷotta sāsivi caṭāpaṭā andvalā” antidnanta yārō dhāravāḍadāga hinda.

Iṣṭa allā gaṇḍaga śeki āgi 5 naṁ phyān bēkādra, “nā illē naḍigi sāylikkattēni” annō heṇḍti. ..Hēṇḍtīge hurapalē horagaḍḍyāḍi hoṭel bēkādāga gaṇḍaga joyyanta kūta man’yāgina ūṭa bēku.Illāra gaṇḍa tiragala tippā,hēṇḍti manimūḷi…

Gaṇḍēnara śīḍaka śivarātri ādara hēṇḍti ākaḷā..Hēṇḍtēnara caṇḍi idra gaṇḍā heṅgaraḷina pāpada prāṇi.

Matta iṣṭa allā…..Hēṇḍtī phul ellāra jōḍi social ādra gaṇḍā sanśepiśāci.

Inna gaṇḍēnara nakkōta ellāra jōḍi mātāḍava idrantū, ” ēnrī aki jōḍiyēna nīva aṣṭotta hallakisiyōda,aki gaṇḍa allē munda kai kaṭagoṇḍa nintāna avaga onda smailu koḍalārda….” Andu mūga tiravō hēṇḍti gyāraṇṭi.

Inna hēṇḍtīkaḍe yārdara lagna illāra yārara aki baḷagadavru manīge bandāgana gaṇḍaga āphīsin’yāga kaṇḍāpaṭi kelasā,workload matta gaṇḍana kaḍe mandi manige bandra ikige jaḍḍa illāra makkaḷa parīkṣā

allā coincidence irabahudu ādrū vaṭṭa mis myāca bhāḷa.

Makkaḷēnara sālyāga mārkas hecigi togoṇḍra, “nanna makkaḷu” anta iki andra, “ādarū rakta nam’ma vanśaddalā” anta avā, inna avēnara uḍāḷādra” nanna hoṭyāga huṭyāva annōdondasss suḍlī, ellā avrappana manetanāna hōtāv” anta hēṇḍtī…. ” Ellā” nindu, nim avvā appana tirakachchāddana prabhāva” anta gaṇḍa.

Innū enēno eṣṭeṣṭō mugilārada santi ivu..Ādrūnu avaraṣṭu hondikoṇḍa ivaraṣṭa hondisigoṇḍa jīvanāna yaśasvī māḍō prayatna māḍkōta, eṣṭa jhagaḷāḍkōta idrū manasn’yāga aṣṭa prīti, viśvāsadlē kūḍi irōda bhāratīyarāda namaga myāciṅg annōdantū sōḷāṇe khare.

Hāge sum’mane…

Priyā dikṣīt

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *