AI

ಗೂಗಲ್ ನಿಂದ ಚಾಟ್ GPT ಗೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ|Bard|Google’s Competition for ChatGPT

ಇದು ಒಂದು ತರಹ ಮಹಾರಥಿಗಳ ಯುಧ್ಧ. ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆಯ ಯುಧ್ಧ.ಅವು ಎರಡು ದೈತ್ಯ ಕಂಪನಿಗಳು. ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು ಮೇಲೆ. ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆಯ (AI ) ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೆ ಹಿಡಿತ ಸಾಧಿಸಲು ತವಕ. ಜಯ ಯಾರದಾಗುತ್ತೋ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕು. ಹಾ , ನಾನು ಹೇಳಿದ ಆ ಎರಡು ದೈತ್ಯ ಕಂಪನಿಗಳು ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ಹಾಗೂ ಗೂಗಲ್. ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ ಹಾಗೂ ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ಚಾಟ್ GPT ಒಂದು ದಂತ ಕಥೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಜಗತ್ತನ್ನೇ ಬದಲಾಯಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರೆಯುತ್ತಿದೆ.ಅದು ಒಂದು ಸಹಾಯಕನ …

ಗೂಗಲ್ ನಿಂದ ಚಾಟ್ GPT ಗೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ|Bard|Google’s Competition for ChatGPT Read More »