ಹೊಡಿರಲೇ ಹಲಗಿ |ಲಿರಿಕ್ಸ್ | ಗರಡಿ | Hodirele Halagi | Song Lyrics | Garadi | Yogaraj Bhat | Harikrishna | Meghana Halyal

Hodirale Halagi Song Credits

SongHodirele Halagi
MovieGaradi
SingersMeghana Halyal
Music DirectorV.Harikrishna
LyricsYogaraj Bhat
Star CastYashas Surya, Sonal Montero
Audio Label/CreditSaregamapa Kananda
Hodirele Halagi Song Lyrics- Garadi Songs

Hodirele Halagi Song Lyrics In Kannada

ಹೊಡಿರೆಲೇ ಹಲಗಿ ಹೊಡಿರೆಲೇ ಹಲಗಿ
ನಾ ನಿಮ್ ಕಡೆ ಹುಡುಗಿ ತೆಗಿರಲೇ ನೆಟಗೆ

ಬಲಗೈಯ್ಯಾಗ ದೊಡ್ಡಕಡ್ಡಿ
ಯಡಗೈಯ್ಯಾಗ ಶಣ್ಣ ಕಡ್ಡಿ
ನಡು ಬಟ್ಟೇಲಿ ಚರ್ಮ ವಾದ್ಯ

ಬರ್ರ್ಯೆಲೇ ಗಂಗ್ಯಾ ಬುದ್ಯಾ ನಿಂಗ್ಯಾ

ಹೊಡಿರೆಲೇ ಹಲಗಿ ಹೊಡಿರೆಲೇ ಹಲಗಿ
ನಾ ನಿಮ್ ಕಡೆ ಹುಡುಗಿ ತೆಗಿರಲೇ ನೆಟಗೆ

ಒಂತೊಟ್ಟು ಎಣ್ಣಿನ ಒಳಘಾಕು
ನಿಂದಷ್ಟು ಫೀಲಿಂಗು ಹೊರಘಾಕು
ಗೆದ್ದಾಗ ತೊಡಿ ತಟ್ಟಿ ಕುಣಿಬಾಕು
ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಎದೆ ತಟ್ಟಿ ಹಿಡಿಬಾಕು

ಕಡಮಿ ಕುಡಿದರು ಕುಡುಕ ಅಂತಾರ
ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಹೀರಲೇ ಮಗನ
ಅಮಲುಗಣ್ಣಲೆ ಸೀದಾ ನೋಡಲೇ
ಹ್ಯಾಂಗೆ ಕುಣಿತಾವು ಜಘನಾ
ನಿಮ್ಮ ಮೀಸಿಗೆ ನನ್ನ ಗಲ್ಲ
ಟಚಿಂಗ್ ಆದರ ಹಲ್ಲಾ ಗುಲ್ಲಾ
ನೀವ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದ ನಮ್ಮ ಸೌಭಾಗ್ಯಾ

ಬರ್ರ್ಯೆಲೇ ರಂಗ್ಯಾ ಪರ್ಮ್ಯಾ ರಾಗ್ಯಾ

ಹೊಡಿರೆಲೇ ಹಲಗಿ ಹೊಡಿರೆಲೇ ಹಲಗಿ
ನಾ ನಿಮ್ ಕಡೆ ಹುಡುಗಿ ತೆಗಿರಲೇ ನೆಟಗೆ

ಎತ್ತೆತ್ತಿ ಬಾಟ್ಲಿನ ಕೆಳಗಿಟ್ಟು
ತಿಳ್ಕಳ್ರಿ ಕೆಲವೊಂದು ಒಳಗುಟ್ಟು
ಎಣ್ಣಿಗು ಹೆಣ್ಣಿಗೂ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟು
ಕೊಟ್ರನ ಗಂಡ್ಸುರು ಪರ್ಫೆಕ್ಟು

ಪೋಲಿಯಾಗದ ಪ್ಯಾಲಿ ಜೀವನ
ಫಾಯದೆ ಇಲ್ಲಲೇ ಮಗನ
ದೀಡ ತಾಸಿನ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನನ್ನ
ಆಗ್ತೀಯೇನಲೇ ಲಗನಾ
ಗ್ರೀನ್ ಸಿಗ್ನಲು ಮಂಜೂರಾತಿ
ನಾನ್ ಕೊಟ್ಮ್ಯಾಲೆ ಇನ್ನೆನೈತಿ
ಪಡ್ಕೊ ಬಾರಲೇ ಸುಖ ಸೌಲಭ್ಯ

ಬರ್ರ್ಯೆಲೇ ಬಸ್ಯಾ ಸುಕ್ಯಾ ನಾಗ್ಯಾ

ಹೊಡಿರೆಲೇ ಹಲಗಿ ಹೊಡಿರೆಲೇ ಹಲಗಿ
ನಾ ನಿಮ್ ಕಡೆ ಹುಡುಗಿ ತೆಗಿರಲೇ ನೆಟಗೆ

Hodirele Halagi Song Lyrics In English

Coming soon

Hodirele Halagi Song

Frequently Asked Questions on Hodirele Halagi Song

Coming soon

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *