Sheshachandrikachar

Shri Sheshachandrikachar | Shri Raghunathateertharu

Aashrama Guru : Shree Lakshminarayanateertha Aashrama Name : Shri Raghunathateertha Peetha Period : 1700-1755 (55 years) Granthas : 1 Shesha Tatparya Chandrika (Last Two parts of Chandrika) Tantrasara Sangraha Vyakyana (Tatvakarnika) Bruhatee Sahasra Vyakyana (Tatvasaara) Padaartha Viveka Karma Nirnaya Vyakyana Ishavasyopanishad Bhashya Teeka Vyakhyana Gangastotra Aashrama Shishyas: 1. Shri Lakshminidhiteertha2. Shri Jagannathateertha Why Sheshachandrikacharya Name? …

Shri Sheshachandrikachar | Shri Raghunathateertharu Read More »