ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರದ ಕಾಂತಾರ ಲೀಲಾ 

ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರದ ಕಾಂತಾರ ಲೀಲಾ 

ಸಪ್ತಮಿ ಗೌಡ

ಜನನ : 8- ಜೂನ್ -1996

ಸಿವಿಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಪದವೀಧರೆ

ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದ ಈಜು ಪಟು

ಪರ್ಯಟನೆ, ಓದುವದು ಹವ್ಯಾಸಗಳು

ಎತ್ತರ : 1.73 ಮೀ

ಪಾಪಕಾರ್ನ್ ಮಂಕಿ ಟೈಗರ್ ಚಿತ್ರದಿಂದ ಬೆಳ್ಳಿ ತೆರೆಗೆ

ಕಾಂತಾರ ಚಿತ್ರದಿಂದ ಖ್ಯಾತಿ