ಗಂಧದಗುಡಿಯ ಪುನೀತ ರಾಜಕುಮಾರ

ನಿರ್ಮಾಣ : ಅಶ್ವಿನಿ ಪುನೀತ ರಾಜಕುಮಾರ

ಸಂಗೀತ : ಬಿ. ಅಜನೀಶ ಲೋಕನಾಥ

ನಿರ್ದೇಶನ : ಅಮೋಘವರ್ಷ

ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ  ಕುತೂಹಲ ಕೆರೆಳಿಸುವ ಕಥೆ

ಅಕ್ಟೋಬರ್ 28 ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆ

ನೋಡಲು ಮರೆಯದಿರಿ

ಪ್ರೀತಿಯ ಅಪ್ಪುಗೆ ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ