4000 ಒಳಗಿನ 5 ಬೆಸ್ಟ್ ಬ್ಲೂಟೂಥ್ ಕಾಲಿಂಗ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ವಾಚುಗಳು

4000 ಒಳಗಿನ 5 ಬೆಸ್ಟ್ ಬ್ಲೂಟೂಥ್ ಕಾಲಿಂಗ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ವಾಚುಗಳು

ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಕೇವಲ Rs 4000 ದಷ್ಟು ಬಜೆಟ್ ಇದ್ದರೆ ನಿಮಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ವಾಚುಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ. ಅವು ಯಾವವು ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ

Gionee Ufit 6

Rs 2499

ಕೇವಲ

boAt Wave Call

Rs 2999

Fire-Boltt Ninja Call 2

Rs 2999

boAt Wave Connect

Rs 3499

Noise Pulse Buzz

Rs 2999

ನೀವು Rs 2000 ದಿಂದ Rs 4000 ರೂಪಾಯಿಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ವಾಚುಗಳನ್ನು ಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಆಯ್ಕೆ ನಿಮ್ಮದು