ಮಷೀನ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಎಂದರೇನು?

ಮಷೀನ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಎಂದರೇನು?

ಮಷೀನ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ : ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ದತ್ತಾಂಶವನ್ನು ನೀಡಿದಾಗ ನಿಖರವಾದ ಮುನ್ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು (ಪ್ರೆಡಿಕ್ಷನ್ಸ್) ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಕಲಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ

Example 1 : ಫೋಟೋದಲ್ಲಿನ ಹಣ್ಣು ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಅಥವಾ ಸೇಬು ಎಂದು ಆ ಮುನ್ಸೂಚನೆಗಳು ಉತ್ತರಿಸಬಹುದು

Example 2 : ಸ್ವಯಂ ಚಾಲನಾ ಕಾರಿನ ಮುಂದೆ ರಸ್ತೆ ದಾಟುವ ಜನರನ್ನು ಗುರುತಿಸುವುದು

ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸಾಫ್ಟ್‌ವೇರ್‌ನ ಪ್ರಮುಖ ವ್ಯತ್ಯಾಸ : ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಮತ್ತು ಸೇಬಿನ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಹೇಗೆ ಹೇಳಬೇಕೆಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಸೂಚಿಸುವ ಕೋಡ್ ಅನ್ನು ಮಾನವ ಡೆವಲಪರ್ ಬರೆದಿಲ್ಲ

ಇದು ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆಯನ್ನು (AI) ಸಾಧಿಸಲು ಕೇವಲ ಒಂದು ವಿಧಾನವಾಗಿದೆ.

ಮಷೀನ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಲೂ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇಂದು ಆಧುನಿಕ ಅಂತರ್ಜಾಲದ ಮೂಲಾಧಾರವಾಗಿದೆ

ಮಷೀನ್ ಲೆರ್ನಿಂಗ್ ನ ಅಂಗವಾದ ‘ಆಳವಾದ ಕಲಿಕೆ’ಯು (ಡೀಪ್ ಲರ್ನಿಂಗ್) ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಮನುಷ್ಯರಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ಕಲಿಯಬಹುದಾದ ರೋಬೋಟ್‌ಗಳಿಗೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ