ಎಷ್ಟು ಬಗೆಯ ಸಾಫ್ಟ್ ವೆರ್ ಕಂಪನಿಗಳಿವೆ?

5 ಬಗೆಯ  ಸಾಫ್ಟ್ ವೆರ್ ಕಂಪನಿಗಳಿವೆ

ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಧಾರಿತ ಕಂಪನಿ

ಈ ಕಂಪನಿಗಳು ಸಾಫ್ಟ್‌ವೇರ್ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ರಚಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ತಮ್ಮ ಸಾಫ್ಟ್‌ವೇರ್‌ನ ಭೌತಿಕ ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬಹುದು ಅಥವಾ ವಿದ್ಯುನ್ಮಾನವಾಗಿ ವಿತರಿಸಬಹುದು

ಸರ್ವಿಸ್ ಆಧಾರಿತ ಕಂಪನಿ

ಈ ಕಂಪನಿಗಳು ಸಲಹಾ, ತರಬೇತಿ ಅಥವಾ ಬೆಂಬಲದಂತಹ ಸಾಫ್ಟ್‌ವೇರ್-ಸಂಬಂಧಿತ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ

ಕಸ್ಟಮ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಂಪನಿಗಳು

ಈ ಕಂಪನಿಗಳು ತಮ್ಮ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಕಸ್ಟಮ್ ಸಾಫ್ಟ್‌ವೇರ್ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ರಚಿಸುತ್ತವೆ

ಓಪನ್ ಸೋರ್ಸ್ ಕಂಪನಿಗಳು

ಈ ಕಂಪನಿಗಳು ಓಪನ್ ಸೋರ್ಸ್ ಸಾಫ್ಟ್‌ವೇರ್ ಅನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ವಿತರಿಸುತ್ತವೆ

ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಕಂಪನಿಗಳು

ಈ ಕಂಪನಿಗಳು ಮೇಲೆ ತಿಳಿಸಿದ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ

ನೀವು ಯಾವ ಕಂಪನಿ ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ನಿಮಗೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ಸಾಫ್ಟ್‌ವೇರ್ ಕಂಪನಿಯಿದೆ.