ಇವರ ಹಾವ ಭಾವಗಳೆ ಹಾಸ್ಯ ಇವರಿಗೆ ಸಂಭಾಷಣೆಗಳೇ ಬೇಡ ನಗಿಸಲು

ನರಸಿಂಹರಾಜು

ನರಸಿಂಹರಾಜು

ದಿನೇಶ್

ದಿನೇಶ್

ಮುಸುರಿ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ

ಮುಸುರಿ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ

ಬಾಲಕೃಷ್ಣ

ಬಾಲಕೃಷ್ಣ

ದ್ವಾರಕೀಶ

ದ್ವಾರಕೀಶ

ಉಮೇಶ್

ಉಮೇಶ್

ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಚಂದ್ರು 

ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಚಂದ್ರು 

ಸಾಧು ಕೋಕಿಲ

ಸಾಧು ಕೋಕಿಲ

ನಗ್ತಾ ಇರಿ..ನಗಸ್ತಾ ಇರಿ..

ನಗ್ತಾ ಇರಿ..ನಗಸ್ತಾ ಇರಿ..