ಬಹು ನಿರೀಕ್ಷಿತ 'ಕಬ್ಜ' ಚಿತ್ರದ ಬಿಡುಗಡೆ ದಿನಾಂಕ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿದೆ

ಬಹು ನಿರೀಕ್ಷಿತ 'ಕಬ್ಜ' ಚಿತ್ರದ ಬಿಡುಗಡೆ ದಿನಾಂಕ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿದೆ

ಮಾರ್ಚ್ 17 ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಲಿದೆ 

ಮಾರ್ಚ್ 17 ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಲಿದೆ 

ಮಾರ್ಚ್ 17 ಪುನೀತ ರಾಜಕುಮಾರ ಜನ್ಮ ದಿನ

ಮಾರ್ಚ್ 17 ಪುನೀತ ರಾಜಕುಮಾರ ಜನ್ಮ ದಿನ

ಉಪೇಂದ್ರ ನಾಯಕ 

ಉಪೇಂದ್ರ ನಾಯಕ 

ಸುದೀಪ ಸಹ ನಾಯಕ

ಸುದೀಪ ಸಹ ನಾಯಕ

ಶ್ರೀಯಾ ಶರಣ ನಾಯಕಿ

ಶ್ರೀಯಾ ಶರಣ ನಾಯಕಿ

ಕನ್ನಡ, ತಮಿಳು, ತೆಲುಗು,ಹಿಂದಿ , ಮಲಯಾಳಮ್ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ

R . ಚಂದ್ರು ನಿರ್ಮಾಣ , ನಿರ್ದೇಶನ