ಸಾಫ್ಟ್ ವೆರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಬೇಕೆ? ಇಲ್ಲಿವೆ ಕಲಿಯಲು ಸುಲಭವಾದ 7 ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಭಾಷೆಗಳು

Tilted Brush Stroke

ಪೈಥಾನ್

Tilted Brush Stroke

ರೂಬಿ

Tilted Brush Stroke

ಜಾವಾ

Tilted Brush Stroke

ಜಾವಾಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ 

Tilted Brush Stroke

ಪಿ ಹೆಚ್ ಪಿ (PHP)

Tilted Brush Stroke

ಪವರ್ ಶೆಲ್

Tilted Brush Stroke

ಹೆಚ್ ಟಿ ಎಂ ಎಲ್ (HTML)

ಈ ಎಲ್ಲ ಕೋಡಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಗಳನ್ನು ನೀವು  ಉಚಿತವಾಗಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ನಲ್ಲಿ ಕಲಿಯಬಹುದು

holagi.in